Homerus in Hampi

uit De Avonden

Homerus in Hampi

uit De Avonden

De Griekse filosoof Plato geloofde dat de uitvinding van het schrift het geheugen zou bederven. Zodra het is opgeschreven, hoeft het niet meer onthouden te worden. In de tijd van Plato werden de grote verhalen telkens opnieuw verteld door mensen die daar hun beroep van hadden gemaakt. De traditie van het verhalen vertellen bestaat bijna niet meer in z’n zuiver orale vorm, in de traditie die die verhalen voort laat leven van generatie op generatie. Een van de plekken waar het nog wel bestaat, is India, ook al lijkt ook daar het eindpunt nabij. Analfabeten leren lezen, film en televisie verdringen oude vormen van vermaak en nieuwe generaties hebben geen behoefte meer aan oude verhalen. Jeroen van Kan reisde naar het zuiden van India om daar een verdwijnende cultuur vast te leggen.