Het Spoor

Van Stamboekvee naar Stamboekmens 1

Het Spoor

Van Stamboekvee naar Stamboekmens 1

Eerste aflevering van vierdelige serie over DNA en genetische manipulatie. Wat is er mogelijk en wat niet. Wat verwacht men in de toekomst?
Deze aflevering gaat over wat DNA is. Hoever is men met de genetische manipulatie van planten en dieren? Wat zijn de risico’s van de vergaarde kennis en van de toepassingen?
Interviews met o.a.:
- prof. dr. ir. A. Rörsch, moleculair geneticus TNO Delft;
- directeur Albert Eenink van de Stichting voor Plantenveredeling Wageningen;
- Dr. Th. Kruip van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht;
- Dr. Aart Gisolf, arts;
- Dr. Huub Schellekens, directeur primatencentrum en microbioloog TNO;
- Dr. L. Reijnders, Stichting Natuur en Milieu.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie