Argos

Onveilige ziekenhuizen en ruziënde dokters

Argos

Onveilige ziekenhuizen en ruziënde dokters

Deze aflevering is geheel gewijd aan de veiligheid van zorg in ziekenhuizen in Nederland.

De berichtgeving in de media over de vele conflicten in ziekenhuizen tussen medisch specialisten onderling en tussen medische specialisten met ziekenhuisbesturen leidt tot onrust onder patiënten.
STUDIOGESPREKKEN (12:17 uur) met:
- voorzitter Herre Kingma van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente (MST) en voormalig inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ);
- hoogleraar veiligheid en zorg Jan Klein en medisch adviseur bij zorgverzekeraar Achmea;
- voorzitter Frank de Grave van de Orde van Medisch Specialisten.
Gespreksonderwerpen zijn:
- de oorzaken van de conflicten. Kingma geeft een opsomming van mogelijke oorzaken. Volgens De Grave werken specialisten onder grote spanning vanwege hun verantwoordelijkheid. Daarom is het van belang meer aandacht te besteden in de opleiding aan onderlinge samenwerking. De beroepsgroep is transparanter geworden waardoor er waarschijnlijk meer aandacht voor conflicten in de media is. Volgens Klein probeert elk lid van een behandelteam goed te werken ondanks de druk van buitenaf. Specialisten vinden het moeilijk om zich te richten naar teamleden die niet dezelfde opleiding hebben gevolgd. Volgens Kingma is het een taak van het ziekenhuisbestuur om elk lid van een behandelteam een vorm van gezag te geven gericht op de functie binnen het team. Kingma probeert te verklaren waarom vooral cardiologen conflicten veroorzaken;
- verhouding tussen besturen en specialisten. De Grave pleit voor een bestuur waarin naast noodzakelijke disciplines ook medische kennis is vertegenwoordigd. Volgens Kingma zijn patiënten van groot belang en moeten besturen oppassen dat zij de specialisten niet laten vallen. Volgens Klein is de belangrijkste taak van een ziekenhuisbestuur het bevorderen van veiligheid;
- recente incidenten op hartafdelingen van verschillende ziekenhuizen versus de IGZ-oproep aan ziekenhuizen sterftecijfers van hartafdelingen op te sturen. Kingma pleit voor het openbaar maken van resultaten van alle afdelingen en niet alleen van cardiologie. De Grave is voor openheid en transparantie. Klein is voor het openbaar maken van de cijfers in het belang van de patiënt;
- veiligheid in ziekenhuizen. Volgens Klein staan ziekenhuizen nog maar aan het begin van het veiliger maken van de zorg. Hij heeft tevergeefs zeventien subsidieaanvragen gedaan om het VMS veiligheidsprogramma door te laten gaan. Het programma had tot doel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen op te sporen. Volgens Kingma ligt de focus van ziekenhuis en arts nog steeds te vaak bij het diagnostische proces en niet op de continuïteit van de patiëntbehandeling. De Grave pleit voor financiering van het VSM programma met de winsten die ziektekostenverzekeraars maken. ARCHIEFMATERIAAL: (12:14 uur) overzicht van conflicten op hartafdelingen in verschillende ziekenhuizen.

Presentatie: Max van Weezel.