Het Spoor

Van Stamboekvee naar Stamboekmens 2

Het Spoor

Van Stamboekvee naar Stamboekmens 2

Tweede aflevering van vierdelige serie over DNA en genetische manipulatie. Wat is er mogelijk en wat niet. Wat verwacht men in de toekomst?
Deze aflevering gaat over het evolutieonderzoek in Amerika met behulp van DNA-technieken. Kan men bijvoorbeeld een mammoet klonen? Over de farmaceutische industrie in Nederland en Amerika en hun gebruik van DNA-technieken. Interferon, insuline en andere middelen zijn ontwikkeld door middel van DNA-technieken in Nederland en Amerika. Over de geschiedenis van (en de oppositie tegen) het gebruik van DNA-technieken in Nederland en Amerika.
Interviews met o.a.:
- Dr. Huub Schellekens, directeur primatencentrum en microbioloog TNO;
- Dr. Lucas Reijnders, Stichting Natuur en Milieu;
-Dr. Higuchi, San Francisco;
- socioloog Sheldon Krimsky van de Tuft University in Boston;
- Dr. Wiebe OLijve, Organon, Oss.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief