Argos

Vier Tweede Kamerleden over de dreigende oorlog in Macedonië

Argos

Vier Tweede Kamerleden over de dreigende oorlog in Macedonië

Inleidende teksten

Zaterdag is het twee jaar geleden dat de NAVO-luchtoorlog tegen Servië begon. Het bondgenootschap moest Milosevic een halt toeroepen om een dreigende genocide en een humanitaire ramp te voorkomen. Dat althans was de officiële lezing. Inmiddels is er veel informatie boven water gekomen die deze lezing in twijfel trekt. En hoewel de NAVO sinds de overwinning op Milosevic in juni 1999 met troepen aanwezig is in Kosovo dreigt de situatie rondom Kosovo opnieuw uit de hand te lopen. In Argos een debat met vier Tweede Kamerleden over de volgende vragen: Wat heeft de dreiging van een nieuwe Balkan-oorlog, dit keer in Macedonië, te maken met de oorlog om Kosovo van twee jaar geleden? Heeft de NAVO met het militair ingrijpen bereikt wat ze wilde bereiken: het voorkomen van etnische zuiveringen en meer stabiliteit in de regio? Klopt het beeld nog wel waarmee de NAVO-oorlog destijds werd gerechtvaardigd? Was die oorlog nodig om een humanitaire ramp te voorkomen? Of heeft de NAVO feitelijk partij gekozen in een burgeroorlog?
Aan het debat doen de volgende Kamerleden mee: Maxime Verhagen (CDA), Jan Hoekema (D66), Marijke Vos (GroenLinks) en Jan Marijnissen (SP).

AANKONDIGING
Ruime aandacht voor Kosovo, vandaag bij de VPRO. Want morgen is het precies twee jaar geleden dat de NAVO-bombardementen op Servië en Kosovo begonnen. Bovendien staan we we misschien aan de vooravond van een nieuwe oorlog op de Balkan.
Vanmiddag, in het debat-uur tussen 4 en 5 praten we over de rol van de media in de Kosovo-oorlog. Hoe kun je als journalist onafhankelijk berichten in een oorlog waar beide partijen propaganda inzetten voor hun eigen zaak. Hoe kijken vertegenwoordigers van de media twee jaar na dato terug op hun berichtgeving over Kosovo.
Maar nu eerst in het Argos-uur eerst een debat met de verantwoordelijken voor deze oorlog, de politici die de soldaten op pad gestuurd hebben. Wat vinden zíj, twee jaar later van hun toestemming voor Nederlandse deelname aan de bombardementen. Luistert u naar een debat met vier Tweede Kamerleden die ondervraagd worden door twee redacteuren van Argos.

Tekst 1
“De NAVO wilde door haar oorlog een fictieve humanitaire ramp voorkomen. Zij heeft twee reële humanitaire rampen mogelijk gemaakt: ten eerste de verdrijving van de Albanezen nadat de NAVO-bombardementen begonnen en ten tweede de verdrijving van de Serviërs en andere minderheden uit Kosovo nadat de NAVO de oorlog gewonnen had.”
Dat zei generaal Heinz Loquai in Argos van 9 februari van dit jaar. Loquai werkte tot augustus vorig jaar bij de OVSE in Wenen en was nauw betrokken bij de Kosovo-crisis.

Morgen is het precies twee jaar geleden dat de NAVO-luchtoorlog tegen Servië begon. De Duitse bondskanselier Schröder en de Engelse premier Blair formuleerden het bij aanvang van de luchtaanvallen heel duidelijk. Doel van de bombardementen was: Milosevic een halt toeroepen om een dreigende genocide en een humanitaire ramp te voorkomen!
Met die woorden rechtvaardigden westerse leiders in speciale televisietoespraken het militaire ingrijpen.
Inmiddels is er veel informatie boven water gekomen die vraagtekens plaats bij deze uitleg. En hoewel de NAVO sinds de overwinning op Milosevic in juni 1999 met troepen aanwezig is in Kosovo dreigt de situatie opnieuw uit de hand te lopen.
In Argos een debat met vier leden van de Tweede Kamer. Is de dreiging van een nieuwe Balkan-oorlog, dit keer in Macedonië, mede gevolg van de oorlog om Kosovo van twee jaar geleden? Heeft de NAVO met het militair ingrijpen bereikt wat ze wilde bereiken: het voorkomen van etnische zuiveringen en meer stabiliteit in de regio? Klopt het beeld waarmee de NAVO-oorlog destijds werd gerechtvaardigd? Was die oorlog nodig om een humanitaire ramp te voorkomen? Of heeft de NAVO feitelijk partij gekozen in een burgeroorlog?

Generaal Heinz Loquai concludeerde in onze uitzending van 9 februari, op basis van de dagrapporten van de OVSE-waarnemers ter plaatse, dat er in Kosovo twee jaar geleden géén sprake was van genocide of grootschalige verdrijving van de Albanese bevolking. Wat er volgens Loquai wél gebeurde was een opleving van de burgeroorlog, met alle kenmerken die daarbij horen, waaronder ook aanvallen op de burgerbevolking over en weer, grote aantallen mensen die op de vlucht slaan voor het geweld en verdrijving van mensen uit hun dorpen.

AFKONDIGING
En wij danken Huub Jaspers en Kees van den Bosch die voor deze Argos tekenen. U kunt een bandje bestellen van deze uitzending, maakt u dan 15 gulden over op giro 444600, ten name van de VPRO in Hilversum onder vermelding van Argos en de datum van vandaag. Het kan ook goedkoper als u op internet de Argos-site weet te vinden op www.vpro.nl/Argos. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een email-service zodat u elke week vooraf op de hoogte wordt gehouden van wat er in Argos aan bod komt.
En vanmiddag praten we opnieuw over Kosovo, tussen vier en vijf uur, dan zal het gaan over de rol van de media in de Kosovo-oorlog.