Argos

Bijwerkingen medicijnen bij kinderen

Argos

Bijwerkingen medicijnen bij kinderen

Veiligheid van geneesmiddelen voor kinderen
Kinderartsen Matthijs de Hoog en Martin Offringa hebben het initiatief genomen voor de oprichting van het onderzoekscentrum Medicines for Children Research Network (MCRN). Dit centrum gaat de effecten van nieuwe geneesmiddelen bij kinderen onderzoeken in verschillende ziekenhuizen volgens Europese regelgeving. Van tachtig procent van de bestaande geneesmiddelen voor volwassenen bestaat geen of onvoldoende specifieke kennis wat de gevolgen voor kinderen zouden kunnen zijn.
Herhaling van een 'Argos'-reportage over de kinder-intensive care in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam (13:13 uur).
TELEFOONGESPREKKEN (13:35 uur) met:
- Matthijs de Hoog, kinderarts in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam;
- Janneke Schermers, CDA-Kamerlid.

Beleggingen pensioenfondsen niet meer in wapenindustrie
De NPS-uitzending 'Zembla' van 18 maart 2007 over de omstreden beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in onder andere de wapenindustrie (clusterbommen en landmijnen) heeft tot veel commotie geleid. Veel pensioenfondsen zijn onder druk van hun deelnemers zijn uit de wapenindustrie gestapt en transparanter geworden. Toch blijkt dat de fondsen nog steeds investeringen doen in de militaire branche.
STUDIOGESPREKKEN (13:44 uur) met:
- Jos van Dongen, onderzoeksjournalist van 'Zembla';
- Gerard Riemen, directeur Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (telefonisch);
- Wendela de Vries, medewerker van de organisatie Campagne tegen de wapenhandel.