De Paus en de Jezuieten

OVT 17 maart 2013

De Paus en de Jezuieten

OVT 17 maart 2013

Een paus die zich Franciscus noemt en die ook nog Jezuïet is: uniek in de geschiedenis. De Jezuïeten hadden een zeer problematische verhouding met de Paus, evenals kerkvader Franciscus. Wat waren die problemen indertijd, en waarom is het zo veelzeggend dat de nieuwe Paus op dit moment deze verhalen gebruikt. Een gesprek met kerkhistoricus Paul van Geest.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

DES; De Paus en de Jezuïeten; Column Nelleke Noordervliet; Zeeuwse evacuatieverhalen; Wit republikeins of monarchistisch?; De paradijsvogel; Het Spoor terug: Wenen 1913