Radio 5 documentaire

Australië roept! (deel 1)

Radio 5 documentaire

Australië roept! (deel 1)

Eerste deel van een tweeluik over de naoorlogse emigratiegolf
naar Australië. Bevat vraaggesprekjes met de landverhuizers
van weleer over o.a. de eerste dagen in Australië (waarbij de
emigranten o.a. vertellen over de desinfectie bij binnenkomst
in het land en de opvangkampen) en de aanpassing aan de
Australische samenleving. Daarnaast vertellen zij in hoeverre
de door de Nederlandse overheid gemaakte beloften klopten met
de realiteit. Verder vraaggesprekken met onderzoeker Overberg
(?) van de universiteit van Sydney (?) en een voormalig
ambtenaar van de Australische immigratiedienst. Aan de orde
komen onder meer: het aanpassingsvermogen van de Nederlandse
emigranten (die door de Australiërs 'the invisible
immigrants' genoemd werden); het emigratiebeleid van de
Nederlandse regering in de jaren '40 en '50; de bijdrage van
de Nederlandse emigranten aan de Australische samenleving; de
minimale eisen die aan aspirant-emigranten gesteld werden om
naar Australië te emigreren; het beeld dat de Nederlandse
overheid in voorlichtingsfilms van Australië schetste en de
realiteit; de motieven van de Nederlanders om naar Australië
te emigreren en de inspanningen van de overheid om emigratie
te bewerkstelligen.

advertentie