89 nieuwe Rijksmonumenten

OVT 24 maart 2013

89 nieuwe Rijksmonumenten

OVT 24 maart 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een lijst opgesteld met 89 kandidaat-rijksmonumenten. Het zijn bouwwerken uit de periode van de wederopbouw, tussen 1959 en 1965. Ze zijn om hun architectuur of historische waarde geselecteerd voor een plek op de lijst.
Vincent van Rossem, architectuurhistoricus en hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam, over deze nieuwe rijksmonumenten.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Nieuwe Rijksmonumenten; Geschiedenis van de pleegzorg; Column Alexander Münninghoff; De Fietsrepubliek; Vrede van Utrecht in strip; Het Spoor terug: Max Heymans