Het Spoor

We gaan op zwart

Het Spoor

We gaan op zwart

Er is bij allochtonen in Nederland al lang ontevredenheid over hun aandeel in de media.
Dit seizoen begint zich, al is het voorzichtig, een ander beeld af te tekenen. Of dat een incident is of een structurele verandering moet de toekomst leren. Maar wij beginnen bij het begin: is het nodig dat wij ‘op zwart’ gaan?
Met interviews met o.a. Journaallezers Eugenie Herlaar en Noralie Beyer.