Het Spoor

Voedsel en macht: de Macht van Suiker

Het Spoor

Voedsel en macht: de Macht van Suiker

De geschiedenis van suiker begint omstreeks 1500 en zet meteen bitter in: geen plantages zonder slaven. De suikerarbeiders van nu hebben het amper beter. En de Nederlandse bietenboer? Wat betekent voor hem bijvoorbeeld de opkomst van de ‘kunstzoetjes’? Over de voor- en nadelen van het ‘ witte goud’, suikerbergen, garantieprijzen en de opkomst van zoetjes. Een bezoek aan de voedselbeurs in Keulen, en interviews met suikerboer Gerhard Koolhaas, Europarlementariër Eiso Woltjer; drs. Visser van de Suikerstichting, suikerbestrijder Adelbert Nelissen, van de Macrobiotische stichting Manna, en correspondent Jean Mentens (telefonisch vanuit Brazilië)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief