Argos

De mislukte sluiting van kerncentrale Borssele

Argos

De mislukte sluiting van kerncentrale Borssele

“Wij zijn zelf niet in de positie het tij te keren.” Dat schrijven ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken in Mei 1999. Met dat tij bedoelen ze het besluit van het eerste paarse kabinet om de kerncentrale in Borssele te sluiten per 1 januari 2004. Maar nu is het 9 januari en Borssele is gewoon open. Sterker nog, Borssele blijft op zijn minst open tot 2013. Het is zelfs niet zeker dat de centrale op die datum dicht gaat. En als hij dan dichtgaat bestaat de kans dat de regering daarvoor miljoenen guldens schadevergoeding moet betalen.
Borssele blijft gewoon open, ook al besloten regering en parlement in 1994 dat de centrale dicht moest. Hoe kan dat?
Vandaag in Argos een reconstructie van een mislukte poging een eind te maken aan kernenergie in Nederland.
Een verhaal met twee versies.
De officiële versie, van een ministerie dat haar best doet om een besluit uit te voeren maar door geklungel daarin niet slaagt
En een tweede verhaal, van ambtenaren die helemaal geen zin hebben om het regeringsbesluit uit te voeren. Uit nog niet eerder gepubliceerde documenten blijkt dat ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken bewust geprobeerd hebben een beroepsprocedure voor de Raad van State te traineren.

Intern memo ministerie van Economische Zaken:
“In Juni is ….telefonisch met de Raad van State een ongebruikelijke derde uitstel (voor enkele maanden!) overeengekomen. Motivering was dat de zaak van de opgelegde sluiting door het nieuwe kabinet wellicht teruggedraaid zou kunnen worden. Nu dit kennelijk niet het geval is kan de afdeling juridische zaken bezwaarlijk opnieuw via een onderonsje met de behandelend Raad van State-ambtenaar langdurig verder uitstel van verweer vragen.”

En terwijl het kabinet met de EPZ, dat is directie van de Kerncentrale in Borssele, overeengekomen is dat de EPZ zich niet zal verzetten tegen een wijziging van de kernenergiewet-vergunning, proberen ambtenaren diezelfde directie op andere gedachten te brengen:

Document Economische Zaken
“In het jaarverslag van EPZ van 1998 wordt vermeld dat EPZ zich het recht voorbehoudt ‘om als er in de toekomst om wat voor reden dan ook behoefte aan de centrale zou blijken te bestaan, de nodige stappen te ondernemen’ Hoe staat het daarmee? De situatie is na 1994 ingrijpend veranderd. Ziet EPZ geen aanleiding om intrekking van het besluit tot sluiting te verzoeken? Wat voor actie heeft EPZ voor ogen?”

Daarmee gaan de ambtenaren lijnrecht in tegen het beleid van hun minister.
Luister naar de uitzending op deze site om de twee verhalen over de mislukte sluiting van een kerncentrale te horen.