Argos

Leven of Dood, een debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht

Argos

Leven of Dood, een debat over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht

Vandaag de afsluiting van de week Leven en Dood, over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht. Daarin een gesprek met minister Kamp van defensie en vervolgens het slotdebat met deelnemers uit politiek, defensie en wetenschap.
Gaat Nederland bij militaire acties in het buitenland in de voorste linies opereren? Wat betekent dit voor de internationale positie van Nederland? Krijgt Nederland door een fermere militaire inzet ook meer politieke invloed op dit soort operaties? Hoeveel handelingsruimte blijft er nog over voor het Nederlandse parlement? Wordt Nederland hiermee eerder doelwit van terroristische acties? En: hoe aanvaardbaar zijn Nederlandse slachtoffers?