Argos

Medische missers en de rechtspositie van de patiënt: Een conspiracy of silence?

Argos

Medische missers en de rechtspositie van de patiënt: Een conspiracy of silence?

Is de melding van medische missers in ziekenhuizen daarmee goed geregeld? Wordt er nu ook iets gedaan met klachten van patiënten? Een waarom dreigt de Eerste Kamer dwars te gaan liggen op het punt dat ook klachtencommissies moeten gaan melden?

Een debat daarover met , Godelieve van Heteren, lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer,

Johan Legemaate, juridisch adviseur en beleidscoördinator gezondheidsrecht bij het KNMG, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst en Gijs Verkruisen, voormalig universitair hoofddocent gezondheidsrecht, nu letselschadeadvocaat.

En verder: Ook dit jaar weer zullen de gemeentelijke woonlasten fiks stijgen. Berekend is dat huishoudens met een eigen huis gemiddeld bijna 7 procent meer aan lokale lasten moeten betalen. In sommige huishoudens zal dat een stijging betekenen van 700 euro. We hebben het dan over de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en over de onroerend zaakbelasting. En dat, terwijl de lonen bevroren zijn. Staatssecretaris van Financin Joop Wijn heeft laten weten het onwenselijk te vinden dat de gemeenten de lasten verhogen in deze slechte economische tijden. Een gesprek daarover met staatssecretaris Wijn en Ralph Pans, voorziter van de Directie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG.