Argos

Kerncentrale Borssele niet dicht

Argos

Kerncentrale Borssele niet dicht

In 1994 besloot het eerste paarse kabinet in opdracht van de Tweede Kamer dat de kerncentrale in Borssele dicht moest op 31 december 2003. Maar Borssele blijft open tot 2013 en misschien nog wel langer. Hoe komt dat?

Volgens het officiële verhaal omdat het de ministeries niet gelukt is de kerncentrale dicht te krijgen. Uit documenten die Argos in een uitzending van januari dit jaar openbaar maakte blijkt dat er nog een ander verhaal is: ambtenaren die weinig zin hadden het regeringsbesluit uit te voeren en het soms zelfs ronduit tegenwerkten. In Argos vandaag de reconstructie van de mislukte sluiting van de kerncentrale Borssele.
---