Argos

De praktijk na het aanbesteden

Argos

De praktijk na het aanbestedenWerklozen en arbeidsongeschikten aan werk helpen is sinds 2001 geprivatiseerd. De Inspectie voor Werk en Inkomen, de toezichthouder op het gebied van de sociale zekerheid, heeft onderzocht of die marktwerking, die door het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen UWV wordt geregeld, goed verloopt.
In Argos vandaag aandacht voor het nog niet gepubliceerde rapport van de Inspectie: ’De praktijk na het aanbesteden’. Hieruit blijkt onder meer dat het UWV tekort schiet als marktmeester.
En vooral ook aandacht voor de vraag die in het rapport helemaal niet aan de orde komt: helpen de reïntegratiebureaus hun klanten daadwerkelijk aan een baan?
---

Nieuw Politieuniform

Het ministerie van binnenlandse zaken en de raad van hoofdcommissarissen zijn al enige tijd druk bezig met het ontwerpen en introduceren van een nieuw politie-uniform. Een eerste versie werd eerder al afgewezen door de politiebonden. De invoering dreigt opnieuw flinke vertraging op te lopen omdat de bonden ook bij de verbeterde versie van het nieuwe uniform grote twijfels hebben over veiligheid en doelmatigheid. De cap, de parka, de winterbroek de koppel, op alles wordt door de bonden negatief commentaar gegeven.

Een gesprek met Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond.
---