Argos

De commissie Duijvestein

Argos

De commissie Duijvestein

De Commissie Duivesteijn rondt deze week de verhoren af over de besluitvorming over- en de totstandkoming van de Betuwelijn en HSL-Zuid. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in deze vaak jarenlange procedures op zijn minst creatief omgegaan met de berg aan beschikbare informatie en onderzoeken over deze megaprojecten. Het parlement kreeg alleen de welgevallige rapporten te lezen, kritische stukken werden in de la gehouden. Maar heeft de Tweede Kamer zelf ook niet heel veel boter op het hoofd? Er is de afgelopen jaren, ook in Argos, toch ontzettend veel aandacht geweest voor de veel minder rooskleurige prognoses over met name de Betuwelijn. Deze vraag blijft vooralsnog onderbelicht in de verhoren van de Commissie Duivesteijn. Daarom vandaag in Argos een terugblik op de besluitvorming rondom de Betuwelijn met twee parlementaire hoofdrolspelers uit dit omvangrijke dossier: Gerd Leers, voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA en Jaap Jelle Feenstra, voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA.

En verder nieuws over orgaandonatie:

MEER DAN HELFT NEDERLANDSE BEVOLKING GEREGISTREERD ALS DONOR MET NIEUW REGISTRATIE-SYSTEEM

Meer dan de helft van alle Nederlanders zou als donor geregistreerd staan als het zogenaamde “actieve registratie-systeem” wordt toegepast. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van het onderzoeksbureau Nivel, waar de VPRO-radio de voornaamste conclusies van openbaar maakt. In het onderzoek wordt het zogenaamde “actieve registratiesysteem” onderzocht. Dit systeem, bedacht door het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) als compromis tussen het huidige registratie-systeem en het geen bezwaarsysteem, houdt in dat burgers die nog niet geregistreerd staan in het donor-register nog eenmaal worden aangeschreven met de vraag te laten weten of ze beschikbaar zijn als potentiële donor. Mensen die niet reageren worden automatisch als donor geregistreerd. Volgens het rapport van het NIVEL zou 53% van de Nederlanders dan geregistreerd staan als donor. Wel merkt onderzoeker Friele van het Nivel in een reactie op dat de stijging van het aantal geregistreerde donoren nog niet wil zeggen dat er meer organen voor transplantatie beschikbaar komen: “Nabestaanden hebben in Nederland ook nog een hele grote rol. Nabestaanden zullen relatief vaak nee zeggen, omdat het dan een toestemming is die wat minder overtuigend is dan een echte toestemming. En hoe het dan zal uitpakken, dat weten we niet”

Paul Beerkens, directeur van de Nierstichting, is het niet eens met die uitspraak van Friele: “Ik vind dat een hypothese die het Nivel op geen enkele manier kan waarmaken. Dit systeem schept duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen. Dat is de grote winst van dit systeem” Tevens laat Beerkens weten dat de Commissie Terlouw, die bij het rapport van het Nivel een advies schrijft aan de regering, positief zal adviseren over een verandering naar het nieuwe systeem. Het Kabinet had in juni gevraagd om het onderzoek van het Nivel.