Argos

woningbouwcorporaties en hun maatschappelijke taak

Argos

woningbouwcorporaties en hun maatschappelijke taak

De vraag naar huurwoningen is explosief gestegen. Zeker nu het economisch slechter gaat, is er een groot tekort aan huurwoningen. De woningcorporaties, verenigd in de koepelorganisatie Aedes, luiden daarover al een half jaar lang de noodklok. Maar wat is daarbij de rol van die sociale woningbouwverenigingen zelf? Sinds 1993 moeten zij hun eigen broek ophouden, staan ze losser van de overheid en kunnen ze daardoor meer eigen beleid maken. Wat blijft er over van hun sociale taak, nu ze bijvoorbeeld ook verkopers van huizen zijn geworden?

Argos over bouwen en vooral over slopen.

----


**** BUITEN ARGOS IN DIT UUR:

Aan de telefoon is Zuster Hildegard van de Kanunnikessen van het Heilig Graf, en initiatiefneemster van de nonnencampagne.

Priorij Emmaus, Kanunnikessen van het Heilig Graf, start vandaag de campagne die erop is gericht om vrouwen te interesseren voor het kloosterleven.
Deze zoektocht wordt ondersteund met de uitgave van een speciaal tijdschrift ‘Mare – hunkeren naar meer’. Het eenmalige tijdschrift geeft een indruk van de drijfveren van de zusters en hun levensinvulling. De eerste Mare is aangeboden aan mevrouw M. Martens, Europarlementariër en Edelvrouwe van het Heilig Graf.

De zusters van het klooster hebben dringend behoefte aan versterking van de communiteit. Om de toekomst zeker te stellen is een bredere basis noodzakelijk. Gezocht worden vrouwen die hun persoonlijkheid hebben gevormd - dus vanaf 30
jaar –, een religieuze achtergrond hebben en die vanuit een positieve keuze zich willen oriënteren op het kloosterleven. Zuster Hildegard: “Met onze campagne proberen wij de geleefde spiritualiteit onder de aandacht brengen. Verlangen is daarbij het sleutelwoord. Verlangen geeft toegang tot de viervoudige nood die in ieder mens leeft, namelijk de hunkering naar innerlijk vrij zijn, naar het leiden van een beantwoord bestaan, naar een doel in het leven en naar een eigen plaats in de mensengemeenschap. Dat verlangen willen wij met meer vrouwen delen en beleven.”

Gekozen is om door middel van het tijdschrift openheid te geven over het kloosterleven. Veel mensen hebben een vooringenomen beeld, de hardnekkigste vooroordelen worden benoemd in het blad en de zusters reageren. Ook geven buitenstaanders hun mening, zoals Annegreet van Bergen en Leo Fijen.

Op 17 mei en 13 juni aanstaande organiseert Priorij Emmaus een informatiemiddag voor geïnteresseerde vrouwen. Zij die hierna een volgende stap willen zetten, zijn welkom tijdens de ‘Je komt als geroepen’-weekends. Tijdens deze weekends krijgen zij de mogelijkheid aan den lijve het ritme van het kloosterleven te ervaren.

Eerder lanceerde de priorij het initiatief om als participant toe te treden. Deze participanten treden niet in, maar nemen met vaste regelmaat deel aan het kloosterleven. Ruim 140 vrouwen hebben interesse getoond voor dit aanbod; inmiddels zijn enkele participanten voor een proeftijd van een jaar gestart.

Uit tijdschrift Mare: “Eeuwenlang hebben vrouwen vormen geschapen die het spirituele leven bevorderen. Ruimten van rust en openheid waar religieuze teksten een taal en een melodie oproepen die recht doen aan de ervaringen van mensen. Zo’n ruimte scheppen vergt een open geest, een vrij gemoed en een pretentie om de vurigheid aan te wakkeren. Misschien bent u zo’n vrouw. Geef uw verlangen een kans.”

Meer informatie en een gratis exemplaar van Mare is op te vragen via de website www.priorijemmaus.nl of per email info@priorijemmaus.nl

----


** Helaas, tijdelijk geen Once upon a time in the news.

----