Argos

Hoe goed is Nederland voorbereid op terroristische aanslag

Argos

Hoe goed is Nederland voorbereid op terroristische aanslag

11.00 - 12.00: ARGOS

De oorlog tegen het terrorisme is met de aanval op Irak een nieuwe fase ingegaan. De angst voor een terroristische aanslag is daarmee nu groter dan ooit. Argos onderzoekt vandaag hoe goed Nederland is voorbereid op een eventuele aanslag door terroristen.

We hebben dit voorgelegd aan het Nationaal Coördinatiecentrum, maar die konden daar niet op reageren.
Vervolgens werden we doorverwezen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat laat ons weten dat er de laatste jaren veel nieuwe activiteitwen ontplooid zijn ter voorbereiding van een aanval met chemische of biologoische wapens. Ook de kritiek op de vertraging van de invoering van het nieuwe systeem voor meldkamers wordt door het ministerie van de hand gewezen. “Wij herkennen ons niet in de uitspraken van de heer Berghuijs”, aldus Binnenlandse Zaken.

Argos werd deze week gemaakt door Elsje Jorritsma, Barbara Schreuders en Kees van den Bosch.

----


**** BUITEN ARGOS IN DIT UUR:

11.06
Rubriek De Boeken met Sjoerd de Jong. Deze rubriek hoort eigenlijk in het Buitenland-uur thuis.
I.v.m. de oorlog, zijn De Boeken toegespitst op Irak en de mensen rondom Bush:

William Kristol en Lawrence Kaplan: The War over Iraq. Saddam's Tyranny and America's Mission. Uitgeverij Encounter Books;

Eliot A. Cohen: Supreme Command. Soldiers, Statesmen and Leadership in Wartime. Uitgeverij The Free Press (Simon and Schuster).

----


11.39
Maarten Roest, project leider van UN organisatie World Food Program, zit in Amman Jordanië.
Zij maken zich op voor het grootste voedselhulpprogramma van de Verenigde Naties ter waarde van 1 miljard dollar. De aanpak van WFP is tweeerlei.

Allereerst worden de vluchtelingen die over de grenzen van Irak komen opgevangen in kampen en voorzien met voedsel dat opgeslagen ligt in diverse loodsen in Jordanië. Hiervoor is voldoende voorradig en dit wordt vanuit de WFP regionaal hoofdkwartier in Cyprus gecoördineerd.

De tweede belangrijke uitdaging die zij hebben is de periode nadat de oorlog gestreden. Afgelopen werd het olie voor voedsel programma gestaakt en heirvan is 60% van de bevolking afhankelijk. Irak heeft op dit moment een buffer voorraad van ongeveer 4-6 weken maar de uitdaging zal zijn om daarna de invoer weer op niveau te krijgen. Nu werd 430.000 ton voedsel per maand ingevoerd, (op het hoogtepunt van de Afghanistan crisis werd 110.000 ton ingevoerd). De vraag zal zijn hoe WFP daar mee om zal gaan om die produktie weer op gang te krijgen.

Chris Kijne praat met Maarten Roest.

----


11.45
Henk Wubben is Noord Korea specialist en Noord Korea heeft vanochtend in de pers laten weten dat de aanval van Amerika op Irak rampzalige gevolgen zal hebben.
Wat moeten wij opmaken uit dit dreigement van Noord Korea?
Volgens Wubben moeten we dit dreigement serieus nemen. Er ontstaat natuurlijk wel een doemscenario als Noord Korea bijvoorbeeld Zuid Korea zou aanvallen, terwijl de Amerikanen hun handen vol hebben aan Irak en Afghanistan.
Chris Kijne praat met Henk Wubben.

----


11.51
Verslaggever Rik Delhaas zit in Nablus in het huis van een Palestijnse familie.
Hij zit in de oude stad en juist voor de oude stad geldt een uitgaansverbod, maar men trekt zich er niet zoveel van aan.

Er lopen in Nablus internationale vredesactivisten rond. Eentje is gewond geraakt door drie rubberen kogels. De Israeli gebruiken grote magazijnen waarin 12 rubberen kogels zitten. Die verspreiden zich naar alle kanten. De activisten staan bij de huizen, proberen Israelische soldaten te overreden om de zieke mensen die tijdelijk in huis moeten blijven, toch te laten gaan. De Israeli richten ook grote vernielingen aan door gaten te blazen in de muren van de huizen waardoor ze van het ene huis in het andere kunnen komen.

Chris Kijne praat met Rik Delhaas.

----