Argos

terugblik op de oorlog in Kosovo

Argos

terugblik op de oorlog in Kosovo

11.00 - 12.00: ARGOS
'Het begin van de Kosovo-oorlog'


De oorlog tegen Irak heeft de westerse wereld gespleten. Vier jaar geleden leek alles nog koek en ei. Toen trokken de NAVO-landen tijdens de Kosovo-oorlog eensgezind ten strijde tegen Milosevic. Schijnbaar eensgezind, want de tweespalt die nu openlijk is uitgebarsten, broeide toen al achter de schermen. De onenigheid spitste zich toe op de rol van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die met een grote verificatiemissie in Kosovo een centrale rol was toebedeeld.

De Duitse generaal, b.d. Heinz Loquai, bekleedde destijds een hoge positie bij de OVSE. Loquai publiceert deze week een boek over de manier waarop de OVSE door de Verenigde Staten werd gebruikt om de Kosovo-oorlog voor te bereiden. Argos sprak met Loquai, met andere betrokken diplomaten en kreeg inzage in nooit eerder gepubliceerde documenten.

Een verhaal over hoe oorlogen worden begonnen: over spionage, misbruik en valse informatie.

Argos werd deze week gemaakt door Huub Jaspers en Gerard Legebeke.

**
Heinz Loquai - Weichenstellungen für einen Krieg: Internationale Krisenmanagement und die OSZE im Kosovo-Konflikt.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, mei 2003, ISBN 3-8329-0150-7.

**
Eerder verschenen:
Heinz Loquai - Der Kosovo-Konflikt: Wege in einen vermeidbaren Krieg, die Zeit von Ende November 1997 bis März 1999.
Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000, ISBN 3-7890-6681-8.

====


**
Buiten ARGOS:

Vandaag viert het computerprogramma Kazaa een feestje. Het gratis programma, waarmee muziek kan worden uitgewisseld, zal vandaag voorde 230-miljoenste keer worden gedownload van Internet, waamee het de concurrentie ver achter zich laat.

Aan de telefoon is internetjournalist Herbert Blankesteijn.

====