Argos

BIG-registraties artsen (casus Boras)

Argos

BIG-registraties artsen (casus Boras)

11.00 - 12.00: ARGOS


Twee jaar geleden overleed in de Boschpoort-gevangenis van Breda de 32-jarige Jurgen Boras aan de gevolgen van een hartinfarct. De artsen weten zijn herhaalde klachten over stekende pijn op de borst aan hyperventilatie en stress.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg trekt na een onderzoek harde conclusies over de instellingsarts dokter Boeren: het blijven vasthouden aan de diagnose hyperventilatie was professioneel onjuist.
Een klacht hierover door de moeder van Boras wordt door het Medisch Tuchtcollege echter niet ontvankelijk verklaard, omdat de betreffende arts niet ingeschreven staat in het zogenaamde BIG-register*. Iedereen die zich arts wil noemen in Nederland is verplicht zich aan te melden bij dit register. En alleen geregistreerde artsen vallen onder het tuchtrecht.

Argos onthult vandaag dat er in Nederland veel meer artsen werken die niet zijn geregistreerd en dus zonder formele bevoegdheid de geneeskunst uitoefenen. Met vérstrekkende gevolgen voor de patiënten.


* Het BIG-register is een onderdeel van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent.
Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen.

In de toekomst zal periodiek getoetst gaan worden of de kennis en vaardigheden van de ingeschrevenen in het BIG-register nog voldoen aan het minimaal vereiste niveau: de herregistratie.

Het BIG-register heeft een maatschappelijke functie, naast het instellen en beheren van het register, verstrekt het BIG-register op verzoek ook informatie over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers. Alleen de informatie die direct met de beroepsuitoefening te maken heeft is openbaar. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt. Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De persoonsgegevens van ingeschreven beroepsbeoefenaren zijn goed beschermd.


**
Argos werd deze week gemaakt door Stefan Heijdendael, Leo Knikman en Gerard Legebeke.

====