Argos

Verdwenen Pensioenen

Argos

Verdwenen Pensioenen

Steeds meer grote pensioenverzekeraars kunnen niet meer garanderen dat het pensioen welvaartsvast blijft. De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, het PGGM en het ambtenarenfonds ABP laten de automatische koppeling tussen het pensioen en de loonstijgingen los. Ze kunnen het niet meer betalen, zeggen ze, vanwege de ingezakte beurskoersen. Het kan nog erger.
Soms blijkt het pensioen helemaal kwijt te zijn. Argos met een onderzoek naar de verdwenen pensioenen.

En verder:
De Aids-epidemie zaait nog steeds dood en verderf in de derde wereld, maar met name ook in Afrika. Alhoewel er internationale afspraken zijn gemaakt die ertoe leiden dat Aidsmedicijnen en HIV-remmers beter en goedkoper beschikbaar zijn, blijft de andere pijler van de aidsbestrijding een zwakpunt: het veilig vrijen en condoomgebruik, sexueel gedrag dus. In het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam is zojuist een internationale conferentie van start gegaan over het succes en falen van aidscampagnes.
Een gesprek hierover met Gerjo Kok, hoogleraar toegepaste psychologie aan de universiteit van Maastricht.