Argos

Staat Jan Kamminga boven de partijen?

Argos

Staat Jan Kamminga boven de partijen?

Twee weken geleden was het opnieuw bijna crisis in het Gelderse provinciebestuur.

Deze keer was het VVD-gedeputeerde Boxem die onder vuur lag. Hij is voorzitter van een door de provincie gesubsidieerde stichting, maar hij verzuimde dat op tijd aan provinciale staten te melden. Bovendien is die stichting er in geslaagd 2,4 miljoen verlies te lijden, een verlies waar de provincie gedeeltelijk voor moet opdraaien.

De afgelopen jaren rijgen de affaires in Gelderland zich aaneen: gesjoemel bij de GOM, de Gelderse Ontwikkelings Maatschappij, verdwenen overheidsmiljoenen in het Gelredome, belangenverstrengeling bij het MTC, het Multi Modaal Transportcentrum dat gepland is in de Betuwe. En tot op de dag van vandaag het evenementenbeleid. In die zaak loopt al meer dan een jaar een strafrechtelijk onderzoek naar fraude in het provinciehuis. Een ambtenaar zou de handtekening van de Commissaris van de Koningin vervalst hebben.

Wat is de rol van Jan Kamminga, de Commissaris van de Koningin van Gelderland, in al deze affaires? Staat hij boven de partijen? Is hij de onafhankelijke crisismanager die hij hoort te zijn? Eind van dit jaar staat zijn herbenoeming gepland. Een formaliteit, zoals gebruikelijk, of is er reden voor een zorgvuldige afweging?