Argos

Bouwfraude en tropisch hardhout

Argos

Bouwfraude en tropisch hardhout

In 1991 stelde de regering zich tot doel dat met ingang van 1995 al het op de Nederlandse markt verhandelde hout uit duurzame bron afkomstig moest zijn. In 1995 werd die streefdatum verschoven naar 2000. En in het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan wordt als doel geformuleerd dat in 2005, over drie jaar dus, een kwart van alle verhandelde hout duurzaam moet zijn. Van de oorspronkelijke doelstelling uit 1991 is wel erg weinig overgebleven. Het contrast met de praktijk is nog groter: Op dit moment komt, volgens het Wereld Natuur Fonds, slechts 8% van het tropische hardhout in Nederland uit duurzaam beheerde bossen.
In diezelfde jaren, tussen 1990 en 2000, werd in de tropen jaarlijks 14,2 miljoen hectare oerbos vernietigd. Grootste oorzaak is de illegale houtkap, zegt de FAO, de wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties.
Maar het Nederlandse beleid mikt nog steeds op vrijwillig ingrijpen door de houtsector zelf.
Uit een onderzoek van de Vereniging Milieudefensie dat vandaag in Argos openbaar gemaakt wordt, blijkt dat bij tien met name genoemde houthandelaren illegaal gekapt hout gewoon op de werf ligt.
In Argos een zoektocht naar illegale houtkap in Kameroen en de activiteiten van de Koninklijke houthandel Wijma uit Kampen.

Verder in dit uur een reactie van de Helmondse politie op de verslaggeving in het Eindhovens Dagblad. De politie heeft verantwoording afgelegd over de manier waarop de gewelddadige beroving van een invalide vrouw is afgehandeld. De berichtgeving was volgens de politie tendentieus en feitelijk onjuist. De krant weigerde volgens de politie echter een rectificatie en wilde evenmin een ingezonden brief plaatsen.

En 'Once upon a time in the news' van Ron van Dalen, onderwerp 'Nawijn'.