Argos

WAO-herkeuringen

Argos

WAO-herkeuringen

Er is een grote herbeoordelingsoperatie aan de gang in de WAO sinds oktober vorig jaar; 320.000 mensen moeten opnieuw worden gekeurd. De regels die hun uitkeringspercentage bepalen zijn strenger gemaakt. De verwachting is dat per 1 april 2007, als de operatie beëindigd moet zijn, 80.000 mensen minder of geen uitkering zullen krijgen. Let wel: niet omdat ze minder ziek zijn geworden maar omdat de regeling strikter is gemaakt.

Argos onderzoekt hoe die herbeoordelingoperatie in de praktijk in zijn werk gaat. Daarvoor plaatste Argos een microfoon in de spreekkamer van een keuringsarts en in die van een arbeidsdeskundige.
---

De decembermoorden in Suriname in 1982 kwamen deze week weer volop in het nieuws, doordat een vertrouwelijk onderzoek van de Surinaamse justitie uitlekte naar verschillende Nederlandse media. Op 8 december 1982 werden vijftien critici van het toenmalige militaire regime in Suriname geëxecuteerd. Het vertrouwelijke dossier bevat verklaringen van ex-militairen waaruit blijkt dat de Surinaamse legerleider Desi Bouterse wel degelijk aanwezig was bij de moorden in Fort Zeelandia, en over het lot van de vijftien beschikte.

In mei 1996 maakte de Argos-redactie een reconstructie van de decembermoorden en sprak daarover met de Surinaamse ex-officier Glenn Azimullah, in 1982 commandant van één van de vijf compagniën waaruit het Surinaamse leger bestond. Azimullah vertelde in mei 1996 ook over de aanwezigheid van Bouterse bij de moorden in 1982. Azimullah was toen niet zelf in Fort Zeelandia, maar kreeg een rechtstreeks ooggetuigenverslag van Roy Horb. Horb was één van de 'groep van zestien' sergeanten, die in 1980 via een staatsgreep aan de macht waren gekomen in Suriname. In 1982 was Horb de tweede man in de Surinaamse militaire top, maar in de loop van het jaar was er tweespalt ontstaan tussen hem en Bouterse over de te volgen koers. Begin 1983 werd ook Horb vermoord.

In Argos de getuigenis van ex-officier Glen Azimullah over de gebeurtenissen in december 1982, waarover hij in 1996 voor het eerst vertelde.
---