Argos

UNMO’s, ongewapende VN ‘vredessoldaten’

Argos

UNMO’s, ongewapende VN ‘vredessoldaten’

Nederlandse militairen die naar Afghanistan of Irak worden gestuurd, krijgen veel aandacht. Hun uitzending wordt op de voet gevolgd. Een affaire als de zaak-Eric O. is al snel voorpaginanieuws. En de Tweede Kamer discussieert veelvuldig over de risico’s, die ‘onze jongens’ lopen.

Maar voor een andere groep Nederlandse militairen, die zeer risicovolle missies in het buitenland uitvoeren, is nauwelijks aandacht. Namelijk de militairen die als ongewapende VN-waarnemers naar conflictgebieden worden uitgezonden, de zogeheten UNMO’s. Ze moeten in buitengewoon moeilijke en gevaarlijke situaties opereren. Maar hun verhalen dringen bijna nooit door in de media of Tweede Kamer.

In Argos de onbekende soldaat op buitenlandse missie. Met een reportage over een internationale training voor UNMO’s en gesprekken met Nederlandse UNMO’s over hun ervaringen.
---

Moeten mensen die als ouders gefaald hebben, verplicht worden om anticonceptie te gebruiken? PvdA-Tweede Kamerlid Marjo van Dijken vindt van wel. Een gesprek met van Dijken en met criminologe Josine Junger Tas. Op welke ouders doelt van Dijken en wat doen zij fout ? Wat is het bewijs van falend ouderschap?
---