Argos

Opheffing wapenembargo India-Pakistan

Argos

Opheffing wapenembargo India-Pakistan

Het Nederlandse wapenexportbeleid wordt deze week besproken in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer lijkt het plan van de regering te steunen om het wapenembargo tegen India en Pakistan op te heffen. Dat wapenembargo is in 1998 ingesteld nadat beide landen middels kernproeven aan elkaar en aan de wereld hadden laten weten dat ze over kernwapens beschikken. Toen in 1999 het conflict tussen India en Pakistan over Kashmir voor de zoveelste keer hoog oplaaide is de inzet van die kernwapens ook daadwerkelijk overwogen.

Waarom wordt het embargo tegen India en Pakistan opgeheven terwijl het conflict om Kashmir nog lang niet is opgelost? Is het een reële oplossing alleen wapens te leveren als die maar niet worden ingezet in het Kashmirconflict?
Een debat met Frank Slijper, medewerker van de Campagne tegen Wapenhandel en Luuk Blom, Tweede Kamerlid van de PvdA. Een debat tussen de koopman en de dominee.
---

In de Mediawet staat dat de publieke omroep onafhankelijk moet zijn. Geen sponsoring als de geldgever invloed wil uitoefenen op de inhoud van het programma. Joop Daalmeijer, netcoördinator van Nederland 2, stelt vast dat hier in de praktijk nogal eens de hand mee wordt gelicht. Chris Kijne praat met Daalmeijer over deze kwestie.
---