Argos

Blindenbibliotheken

Argos

Blindenbibliotheken

De Tweede Kamer had donderdag 17 maart overleg over belangenverstrengeling op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het Daisy-project in 2004 – de omzetting van de geluidsdragers van de blindenbibliotheken van cassettes naar daisy-cd’s – gunde een extern ingehuurde consultant zijn eigen bedrijf opdrachten. Belangenverstrengeling, zo constateerde Twynstra Gudde in een onderzoek, dat in opdracht van staatssecretaris Medy van der Laan werd uitgevoerd. Maar wat was de rol van het ministerie in deze kwestie? In een conceptrapport dat Argos december vorig jaar openbaar maakte oordeelden de onderzoekers hard over de betrokkenheid van het ministerie bij de affaire. Maar in de definitieve versie komt het departement er opmerkelijk milder van af. Hoe kan dat? En waarom liet het departement de kwestie zo uit de hand lopen?
---

Voor agrariër Henk Scheele is er geen mooiere plant dan de suikerbietenplant. En ook Albert Markussen, algemeen directeur van CSM, kan je midden in de nacht wakker maken voor een goed gesprek over suiker.

Maar er is onrust in de branche. Onder druk van de Wereld Handels Organisatie (WTO) wil de Europese Commissie de suikermarkt liberaliseren en heeft draconische maatregelen verordeneerd. Verlaging van de minimum suikerprijs met een derde, bietenprijs met 37% naar beneden en met de quota is het nog slechter gesteld. Voorzitter Gerard Dorenbos van de Land en Tuinbouw Organisatie kan er soms slecht van slapen. 'De gevolgen zullen voor onze boerenstand rampzalig zijn'. Gelukkig er is hoop. De suikerbranche heeft zich verenigd en is met een eigen plan gekomen. Een plan waarbij niet alleen agrarisch Nederland, maar ook de allerarmste landen zijn gebaat. Zelfs de NOVIB is enthousiast. Een reportage van Gerrit Kalsbeek.
---