Argos

De doden van vrouwengevangenis Ter Peel

Argos

De doden van vrouwengevangenis Ter Peel

Nederlandse gevangenissen herbergen steeds meer mensen met verslavingsproblemen en psychische stoornissen. Door de bezuinigingen wordt het gevangenisregime steeds soberder en is er steeds minder personeel om voldoende zorg te bieden. Dat heeft consequenties. Nog nooit was het zelfmoordcijfer binnen de muren van de Nederlandse gevangenissen zo hoog als vorig jaar.
Op 14 januari 2005 maakte de Chinese Lan Wang in de vrouwengevangenis Ter Peel in Limburg een eind aan haar leven. Daarmee is zij de vijfde dode in Ter Peel sinds 1993.
Hoe goed is de zorg voor gevangenen die ziek of verslaafd zijn?
Argos met een onderzoek naar de doden van Ter Peel.
---

Nederland weigert kindsoldaten toe te laten tot de asielprocedure in Nederland. Unicef zegt dat dit ten onrechte gebeurt. Nederland mag weliswaar volgens het Vluchtelingenverdrag vluchtelingen weigeren die oorlogsmisdaden hebben
gepleegd, maar kindsoldaten vallen hierbuiten, zegt Unicef.

Een gesprek met Maud Drooglever Fortuyn, beleidsmedewerkster Kinderrechten van Unicef.