Argos

Individuele ambtsberichten asielzoekers

Argos

Individuele ambtsberichten asielzoekers

Om een asielrelaas van een vluchteling te controleren vraagt de IND regelmatig aan de Nederlandse ambassade in het land van herkomst om een onderzoek ter plaatse. In 2004 gebeurde dat 564 maal. Deze rapportages zijn cruciaal in het toe- of, wat vaker gebeurt, afwijzen van een asielverzoek De Nederlandse ambassades huren voor die onderzoeken in de landen van herkomst een zogeheten vertrouwenspersoon in. Op basis van het onderzoek van die vertrouwenspersonen wordt door de ambassade een individueel ambtsbericht opgesteld. Maar wie zijn eigenlijk die vertrouwenspersonen waar de Nederlandse overheid zaken mee doet? Hoe betrouwbaar is hun onderzoek? En wordt de minister afdoende gecontroleerd door de onafhankelijke rechter?
In Argos een onderzoek naar de kwaliteit van de Individuele Ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
---

Psychiatrische patiënten kunnen tegen hun zin worden opgenomen. En dan kregen ze vaak ook ongevraagd medicatie. Maar dat laatste mag niet, heeft de Hoge Raad onlangs belist. Medicijnen mogen alleen worden toegediend met toestemming van de patiënt. Minister Hoogervorst van Gezondheidszorg en Minister Donner van Justitie willen nu, na die uitspraak van de Hoge Raad, de wet zo verruimen dat die uitdrukkelijke toestemming van de patient niet meer nodig is.

Aan de telefoon: Tineke Stikker, beleidsmedewerkster van GGZ Nederland en Jaap Meeuwsen, directeur van Basisberaad GGZ Rotterdam.

**********
Het moet mogelijk worden voor rechters om psychiatrisch patiënten die zelf niet door hebben dat ze ziek zijn, binnen een kliniek tot behandeling te dwingen.
De wet staat dit nu nog niet toe, maar de ministers Hoogervorst (volksgezondheid) en zijn collega Donner (justitie) willen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen hiervoor aanpassen.

Ze hebben dit gisteren aan betrokken instellingen geschreven. Aanleiding voor de aanpassing is een oordeel van de Hoge Raad van eind april. De raad stelde dat een rechter alleen een voorwaardelijke machtiging tot behandeling mag afgeven als de patiënt inziet dat dit noodzakelijk is.

Nu staat in de wet dat de rechter kan bepalen dat een patiënt gedwongen wordt opgenomen, als hij zich niet aan bepaalde voorwaarden houdt.
In de meeste gevallen bestaan die voorwaarden uit het gebruik van medicijnen waarmee bijvoorbeeld een psychose onder controle kan worden gehouden. Volgens de Hoge Raad mag een rechter dit echter alleen opleggen als de patiënt uitdrukkelijk heeft ingestemd met die voorwaarden. De ministers Hoogervorst en Donner willen die uitdrukkelijke toestemming nu juist uit de wet verwijderen.
De bewindslieden willen verder de mogelijkheden tot dwangbehandeling voor mensen in een inrichting verruimen. Nu kunnen patiënten alleen gedwongen worden behandeld als er sprake is van acuut gevaar voor de patiënt of anderen binnen de inrichting.

Hoogervorst wil dwangbehandeling ook mogelijk maken als redelijkerwijs aan te nemen valt dat het gevaar op grond waarvan de patiënt in het ziekenhuis moet verblijven niet binnen een redelijke termijn kan worden weggenomen.
De ministers willen voor 1 juli van de betrokken instellingen horen wat zij van de wetswijzigingen vinden.

De vereniging voor familieleden van schizofrenen en mensen met een psychose, Ypsilon, heeft al eerder laten weten dat de rechter wilsonbekwame schizofrenen moet kunnen dwingen tot behandeling.
Een schizofreen kan aan het begin van een behandeling zelf niet goed inschatten of hij ziek is, dus moet een ander dat voor hem doen, stelde voorzitter B. Stavenuiter van Ypsilon eind april.
Pas als de patiënt door medicatie is opgeknapt, is hij zelf in staat om te oordelen over zijn verdere behandeling.

Bron: Trouw, 1 juni 2005
---