Argos

Herstructurering oude wijken

Argos

Herstructurering oude wijken

Negentien wijken in Rotterdam worden de komende tien jaar grondig verbouwd. De gemeente, deelgemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en het Rijk hebben daarover afspraken gemaakt. Rotterdam loopt voorop met deze vorm van stadsvernieuwing die in alle grote steden aan de gang is: hoge en middeninkomens moeten teruggebracht worden naar de stad en daarvoor worden in wijken met veel sociale woningbouw huizen afgebroken. De woningcorporaties, die sinds midden jaren negentig verzelfstandigd zijn, doen daaraan van harte mee. Waar blijven de mensen met een laag inkomen die uit hun huizen moeten? Met een reactie van Minister Dekker van Volkshuisvesting.
Argos met een onderzoek naar de stadsvernieuwing voor de rijken.

Aansluitend een debat over het groeiende verzet tegen de ingrijpende herstructureringsplannen in de oude wijken van Rotterdam met wethouder Marco Pastors en SP-fractievoorzitter Theo Cornelissen.
---