Argos

De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Argos

De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)

Hoge spookrekeningen voor geschrokken patiënten, financiële problemen en administratieve rompslomp in de ziekenhuizen. De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC), het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen dat per 1 januari van kracht is, functioneert verre van goed.
Dat moest minister Hoogervorst van Volksgezondheid vorige week ook erkennen.
“Het pakt heel anders uit dan gedacht”, zegt de Orde van Medisch Specialisten. Toch werden de problemen die zich nu voordoen, anderhalf jaar geleden al voorspeld. In Argos: een kroniek van een aangekondigde chaos.
---

Dezer dagen is er veel te doen over de integriteit van het Openbaar Ministerie, maar nu gaat het over de Integriteit van de politie. Dat is de titel van een boek in de reeks 'Politiewetenschap'. Dat boek behelst het verslag van een onderzoek de hoogleraren Jan Naeye en Leo Huberts, beiden van de Vrije Universiteit, in het kader van het door binnenlandse Zaken gestarte onderzoeksprogramma Politiek en Wetenschap.
Chris in gesprek met Jan Naeye.