Argos

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP (deel 2)

Argos

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP (deel 2)

Steeds meer Nederlanders hebben ernstige schulden. Ongeveer honderdduizend van hen hebben via de rechter een bewindvoerder toegewezen gekregen. Het merendeel via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP. Die voorziet er in dat mensen na drie jaar weer met een schone lei kunnen beginnen, en dat de schuldeisers een deel van hun geld terugkrijgen. Omdat er steeds meer bewindvoerders nodig zijn, is bewindvoering ‘business’ geworden. Er zijn gespecialiseerde bedrijven ontstaan.

In onze uitzending van 3 december vorig jaar constateerden wij dat die specialisatie lang niet altijd een garantie is voor kwaliteit. Voor die uitzending volgden wij een half jaar lang de zaak van de 34-jarige Anna de Jong, die diep in de schulden zat. Maar ze raakte steeds verder in de problemen door de haar toegewezen bewindvoerders.
Vandaag kijken we hoe het er bijna een jaar later voor staat. Met de zaak-Anna de Jong, maar ook met de kwaliteit van de bewindvoering in het algemeen. Zijn de beloftes tot verbetering ingelost? Argos over oplopende schulden, ontslagen bewindvoerders, ontoereikende coördinatie en onopgeloste problemen.
---