Argos

De hardvochtigheid van het Nederlandse vreemdelingenbeleid: Een reconstructie van de zaak Jamaal

Argos

De hardvochtigheid van het Nederlandse vreemdelingenbeleid: Een reconstructie van de zaak Jamaal

De Nederlandse regering zegt een “streng doch rechtvaardig” vreemdelingenbeleid te voeren. Maar wanneer slaat deze strenge rechtvaardigheid om in hardvochtigheid?
Argos reconstrueert de jarenlange martelgang van een vluchtelinge uit Somalië, die steeds absurdere vormen aanneemt. Eerst weigeren de Nederlandse autoriteiten haar kinderen bij te schrijven in haar paspoort om ermee te eindigen dat ze ook haar eigen identiteit in twijfel trekken. Het gevolg is dat de kinderen bijna vijf jaar lang in Afrika, ver weg van hun moeder, moeten leven. Toch heeft de vrouw de Nederlandse nationaliteit – ze is namelijk genaturaliseerd.
Argos over de manier waarop de Nederlandse staat omgaat met onderdanen van buitenlandse komaf.

***

Als een bedrijf failliet gaat, wordt al snel met de vinger naar de accountant gewezen. Deze zou zijn controlerende taak niet goed hebben uitgevoerd. Maar zijn accountants wel verantwoordelijk?
In opdracht van de European Contact Group deed de Erasmus universiteit samen met de Universiteit van Maastricht onderzoek naar de belangrijkste oorzaken van faillissement bij 60 bedrijven in Europa. Zij kwamen tot een andere conclusie.
Aan de telefoon Roger Meuwissen, hoogleraar Control and Auditing van de Universiteit Maastricht en één van de onderzoekers.