Argos

Is Nederland partij in de marteling van een terreurverdachte?

Argos

Is Nederland partij in de marteling van een terreurverdachte?

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar een illegale Egyptenaar, die door de VS verdacht werd van banden met Al Qaida, uitgezet naar Egypte. Een uitleveringsverzoek door de Amerikanen was vlak daarvoor door een Nederlandse rechtbank afgewezen. Volgens zijn advocaat is de man, Ahmed Said, in Egypte direct geblinddoekt overgebracht naar een geheim detentiecentrum. Gedurende twee weken is hij vervolgens onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden en verhoord over zijn functie in een belhuis in Amsterdam en over zijn twee mede-verdachten. Volgens advocaat Van Essen beschikten de ondervragers over details van de uitleveringszaak in Nederland.
De Europese Unie eiste eerder deze week van de VS opheldering over mogelijke geheime CIA-gevangeniskampen in Oost-Europa. En ook in Nederland was er veel verontwaardiging over het mogelijke gebruik van Europese vliegvelden door de Amerikanen voor het doorsluizen van terrorisme -verdachten naar geheime gevangenissen.

Said werkte met twee andere Egyptenaren in een belhuis. Daar afgetapte telefoongesprekken werden aan de CIA overhandigd en gebruikt als bewijsmateriaal tegen de drie Egyptenaren. Ze zouden banden onderhouden met het Al Qaida netwerk.
Er volgt een uitleveringsverzoek door de VS, dat echter van tafel wordt geveegd door een Nederlandse rechter. Volgens de rechtbank is het verkregen bewijs door middel van de afgetapte telefoongesprekken onrechtmatig. Direct na de uitspraak wordt Said, die illegaal in Nederland is, aangehouden en in vreemdelingenbewaring genomen. Op koninginnedag 2004 wordt hij onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee op het vliegtuig naar Egypte gezet. Tijdens de daaropvolgende detentie werd contact met de buitenwereld verboden en heeft hij twee weken geblinddoekt doorgebracht met zijn buik op een betonnen vloer, temidden van veel anderen. Hij zegt getuige te zijn geweest van martelingen. Inmiddels is hij weer vrij en mag hij Egypte niet verlaten.

Aleid Wolfsen, tweede kamerlid voor de PvdA, zegt in Argos dat de Nederlandse overheid de plicht heeft mensen die uitgezet worden te volgen, om te voorkomen dat hen iets overkomt. Bovendien zal hij de minister van Justitie vragen hoe het kan dat de Egyptische ondervragers beschikten over gegevens uit het dossier van Said.

In Egypte worden dagelijks de rechten van mensen geschonden, volgens Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Een mogelijke Al Qaida-verdachte is daar zeker vogelvrij.
“Als je als Nederlandse overheid kunt vermoeden dat iemand marteling boven het hoofd hangt in het land waarnaar hij wordt uitgezet, dan is toch uitzetten een schending van het VN-verdrag tegen marteling”. De Haagse rechtbank heeft overigens vorige maand de uitlevering aan de VS van de Egyptische Nederlander Mohammed A., een van de mede-verdachten van Said, verboden. Er is, volgens de rechtbank teveel gevaar dat zijn fundamentele grondrechten worden geschonden.
In Argos vandaag een reconstructie van de zaak Ahmed Said.
---

Minister Brinkhorst van Economische Zaken wil dat er een splitsing komt in de energie sector. Een splitsing tussen de verkoop en productie van energie en het netwerk waarover deze energie wordt gedistribueerd. Een meerderheid van de kamer steunt deze plannen.
De Vakbonden en energie bedrijven zijn tegen deze splitsing. Daarom hebben zij gisteren in een brief aan de kamer een aanbod gedaan. De energiebedrijven beloven meer geld te steken in duurzame energie. In ruil daarvoor willen zij dat niet langer gesproken wordt over splitsing van de energie productie en distributie.
Een mooi aanbod? Een discussie tussen Paul de Krom VVD-kamerlid, voorstander van een liberale energie markt en splitsing en tegenstander Jan de Jong voorzitter van LME (het Landelijke Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven, waarin Nuon, Essent, Eneco en Delta verenigd zijn).