Argos

Belangenverstrengeling bij botonderzoek Ama’s

Argos

Belangenverstrengeling bij botonderzoek Ama’s

Röntgenfoto's van het sleutelbeen. Die zijn cruciaal als bewijsstuk voor jonge asielzoekers, die hier alleen, zonder familie, arriveren. Alleenstaande minderjarige asielzoekers, ama's, worden ze genoemd. Sinds hun aantal in de tweede helft van de jaren '90 sterk toenam, vindt de Nederlandse overheid het van belang om vast te stellen of zij ook daadwerkelijk minderjarig zijn. Aan de hand van het sleutelbeen valt te controleren of iemand ouder is dan 20 jaar. Als uit de röntgenfoto blijkt dat een ama meerderjarig is, krijgt die geen verblijfsvergunning.
De manier waarop dit botonderzoek in Nederland wordt uitgevoerd, is omstreden. Een kleine groep deskundigen bestrijdt elkaar al jaren te vuur en te zwaard, maar de Nederlandse Vereniging voor Radiologie concludeerde vorig jaar dat het botonderzoek deugt.
Hoe kwam dit oordeel tot stand? Hoe onafhankelijk is die radiologen-vereniging? Welke belangen heeft de verenigingsvoorzitter bij het voortzetten van het botonderzoek? En welke rol speelt de medisch-ethische 'Commissie Leeftijdsonderzoek', die het botonderzoek moet controleren?
Argos over botten en belangenverstrengeling.