Argos

Hoe is de Tweede Kamer tot besluit gekomen omtrent militaire missie in Afghanistan?

Argos

Hoe is de Tweede Kamer tot besluit gekomen omtrent militaire missie in Afghanistan?

Hoe zat het parlementaire besluitvormingsproces in elkaar: wanneer wist de Kamer wat? De informatievoorziening leek overvloedig, maar werd het parlement tegelijkertijd niet voor voldongen feiten gesteld? En: hoe wordt er binnen de militaire top van de NAVO werkelijk gedacht over de situatie in Afghanistan? Weet de Kamer dat wel? Argos had inzage in een geheim gespreksverslag en stelt ook de vraag: wat staat er nu in dat geheime rapport van de MIVD waarover zoveel te doen is geweest?