Argos

Inspecteur Menso Westerouen Van Meeteren en de zaak-Millecam

Argos

Inspecteur Menso Westerouen Van Meeteren en de zaak-Millecam

*** Drie weken geleden veroordeelde de Medische Tuchtraad drie medici uit het alternatieve circuit. De drie kregen zware straffen omdat ze Sylvia Millecam hadden afgehouden van de beste behandeling tegen borstkanker. Millecam overleed in augustus 2001. Deze maand wordt de beslissing verwacht van het Openbaar Ministerie in de mogelijke vervolging van vijf niet-medici die Millecam 'geholpen' hebben, onder wie Jomanda.