Argos

Het kabinet besluit dat Schiphol verder mag groeien

Argos

Het kabinet besluit dat Schiphol verder mag groeien

In Argos maken we een vliegreis door de tijd op zoek naar de bron van de achterdocht over het Schipholbeleid. Een reis langs genegeerde onderzoekscommissies en gefrustreerde onderzoekers.

Argos ontdekte dat twee belangrijke rapporten door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn achtergehouden voor de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Dat zeggen de achtereenvolgende commissievoorzitters Guus Berkhout en Huib Eversdijk. De rapporten gaan over de werkelijke geluidshinder rond de luchthaven Schiphol

De commissie had als taak om het ministerie te adviseren over het meten van vliegtuiggeluid, maar kreeg daarvoor niet alle benodigde informatie. Twee belangrijke stukken werden door het ministerie achtergehouden. In die rapporten wordt aangetoond dat de geluidsoverlast rond Schiphol veel hoger is dan blijkt uit de berekeningen.

De rapporten, gebaseerd op geluidsmetingen uit 1991, zijn opgesteld door geluidsonderzoekers Rein Muchall en Ullrich Isermann, in opdracht van de gemeente Amsterdam. Ze laten zien dat de rekenmodellen waarmee tot op de dag van vandaag wordt gewerkt en waar Schiphol op wordt afgerekend, niet kloppen.

Professor Berkhout hoorde bij toeval over het bestaan van het onderzoek van Isermann, zegt hij in Argos: “Via via is het mij gelukt op een informele manier om het rapport te pakken te krijgen”. Hij concludeert dat de cijfers “kennelijk niet erg pasten in wat het ministerie wilde zien en horen, dus dat rapport is helemaal nooit aan ons gegeven”.

De 73-jarige Huib Eversdijk deed vorig jaar zelf geluidsmetingen rond Schiphol samen met TNO. Hij dacht dat dat nog nooit eerder was gedaan. “Er is mij niet bekend dat er formele metingen door het ministerie of door wie dan ook zijn gemaakt”, zegt hij in Argos. Het onderzoek van de commissie-Eversdijk bevestigt dat de metingen steevast hoger uitvallen dan de berekeningen.

Onderzoeker Rein Muchall zegt in Argos dat het ministerie zeker over de ontbrekende rapporten beschikt: “Verkeer en Waterstaat heeft indertijd ook in de begeleidingscommissie gezeten bij dat second opinion-onderzoek van Isermann, dus men heeft er zeker de beschikking over gehad.”

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat in een reactie weten dat de bedoelde rapporten inderdaad niet aan de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid zijn verstrekt. Commissievoorzitter Berkhout heeft nooit om het onderzoek gevraagd, zegt een woordvoerder. En ook was het onderzoek verouderd. Alleen de relevante rapporten zijn opgestuurd, aldus het ministerie.

Professor Berkhout gaf in december 2002 zijn onderzoeksopdracht terug aan staatssecretaris Schultz, omdat hem het werk onmogelijk werd gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2003 formeerde Huib Eversdijk een nieuwe commissie.

Bij de presentatie van de nieuwe plannen voor Schiphol werd vorige maand duidelijk dat de adviezen van de Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid over de geluidsbescherming van de wijde regio rond de luchthaven, niet zijn overgenomen door het ministerie.