Argos

De twijfel rondom Uruzgan

Argos

De twijfel rondom Uruzgan

Nu de Nederlandse militaire missie in de Afghaanse provincie Uruzgan binnenkort echt gaat beginnen, wordt politiek Den Haag steeds zenuwachtiger. De twijfel slaat toe. Doordat het geweld in Afghanistan alsmaar groeit, lijkt de operatie in Uruzgan op de eerste plaats een vechtmissie te worden. Maar het moest toch vooral een wederopbouwmissie zijn?

Argos vandaag over het karakter van de missie in Uruzgan. Zijn Nederlandse politici onwetend en naïef, of houden ze zich bewust van de domme? Met speciale aandacht voor de positie van de Partij van de Arbeid, die de regering Balkenende een breed politiek draagvlak verschafte voor de militaire missie in Uruzgan door als grootste oppositiepartij afgelopen februari vóór de uitzending naar Afghanistan te stemmen.