Argos

Integrale grondexploitatie, financiële risico's en geheime bijgestelde analyses

Argos

Integrale grondexploitatie, financiële risico's en geheime bijgestelde analyses

MEERSTAD
Dat is de naam van een groots uitbreidingsplan ten oosten van de stad Groningen. Rond een nieuw te vormen meer moeten de komende twintig jaar 10.000 woningen verrijzen. Maar er is ook plaats voor bedrijven, recreatie, landbouw en natuur? In het Meerstad-project werken de gemeenten Groningen en Slochteren, de provincie Groningen en het ministerie van Landbouw samen met een groep grote particuliere bouwondernemingen. Is Meerstad het verhaal van een succesvolle publiek-private samenwerking? Of is Meerstad het verhaal van overheden, die als dienaren van de publieke zaak verstrikt raken in de wereld van projectontwikkeling en grondpolitiek? Die zich afzetten tegen de ene groep projectontwikkelaars van buiten de regio om zich vervolgens in de armen te werpen van een andere groep, met regionale wortels?

DE VOGELKOOI
We bevinden ons in de parkeerkelder van woningbouwcomplex "de Vogelkooi", lieflijk gelegen nabij de Amsterdamse IJ-oever. In het flakkerende licht van tl-buizen staan 2 bewoners en een verslaggever bij een meterslange scheur in het grijze beton. Her en der liggen plassen water op de vloer en aan de muren vieren schimmels uitbundig feest. Sinds de oplevering begin deze eeuw brengt dit gebouw woede en wanhoop bij zowel huurders als eigenaar, woningbouwbedrijf "de Key" .
Inmiddels zijn ook de onderlinge verhoudingen flink verstoord. Voorzitster van de net opgerichte bewonersvereniging Tess Jungblut heeft al 30 uur in een kille politie-cel doorgebracht nadat een opzichter van de Key haar valselijk van diefstal en sabbotage zou hebben beschuldigt. Bewoners vrezen Bos-en-Lommertaferelen, volgens de afdeling communicatie van de verhuurder is er niet veel aan de hand.
Tijd voor een Crime Scene Investigation...

advertentie