Argos

Botten, minderjarige asielzoekers en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek

Argos

Botten, minderjarige asielzoekers en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek

ARGOS
De Tweede Kamer in nieuwe samenstelling sprak gisteren over een generaal pardon voor asielzoekers die onder de oude wet vallen. Door de verkiezingen is daar nu een Kamermeerderheid voor. Maar minister Verdonk van Vreemdelingenzaken kondigde daags voor het debat al aan dat ze geen millimeter zou toegeven. Een van de andere onderwerpen waarbij Verdonk ook nooit een duimbreed week, is het zogenaamde leeftijdsonderzoek van de IND. Dat dient om de leeftijd van jonge alleenstaande asielzoekers vast te stellen. Uit wetenschappelijke hoek is er al jaren kritiek op de manier waarop antropoloog Van der Pas namens de IND dat onderzoek uitvoert. Kritiek, die niet op prijs wordt gesteld. Hoever dat gaat ondervonden studenten van de Fontys Hoge School in Eindhoven. In 2004 deden zij onderzoek naar de leeftijdsbepaling van jonge asielzoekers. Maar hun kritische conclusies werden gecensureerd en de studenten kregen een spreekverbod. Ook werd de studie uit de bibliotheek van de Hoge School gehaald om te voorkomen dat iemand kennis zou nemen van de inhoud. Die opzet slaagde, tot vandaag.

Argos over botten, dreigementen en de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek.

UITKERINGSGERECHTIGDEN IN HET CDA
Gesprek met de voorzitter van de Basisgroep Sociale Zekerheid binnen het CDA, Arend Jansen. Hij heeft een open brief geschreven aan premier Balkenende, waarin hij duidelijk maakt hoeveel kansen er in het verschiet liggen als zijn partij met de SP en de PvdA gaat regeren.

BOEKBESPREKING
De boeken met Sjoerd de Jong.

advertentie