Het Spoor

Opiniepeilingen: de enquêteurs geënquêteerd

Het Spoor

Opiniepeilingen: de enquêteurs geënquêteerd

Het Spoor over markt- en opinieonderzoek in Nederland.
Hoe belangrijk is marktonderzoek voor het bedrijfsleven en wat is de invloed van de ‘objectieve graadmeters’, de opiniepeilingen, op politiek Den Haag? En dan, hoe betrouwbaar en hoe representatief zijn de steekproeven nu eigenlijk? Over de kwaliteit, betrouwbaarheid en invloed van markt- en opinieonderzoek.
Op stap met een enquêteur en interviews met:
- marktonderzoeker Maurice de Hond van bureau Interview,
- drs. P.H. Van Westendorp, president van ESOMAR en directeur van de Stichting voor Statistiek;
- directeur Wetsema van bureau Wemar uit Rotterdam,
- NVM-ombudsman Stoppelman;
- ‘klager’ Harm Stumpel.
- Ombudsman Benno Stoppelman

Belangrijk deel van het programma gaat over politieke peilingen. Daarvoor ook nog interviews met
- Felix Rottenberg (PvdA),
- Ernst Bakker (D’66) en
- Prof. G. Irwin, politicoloog aan de Rijksuniversiteit Leiden

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief