Argos

Kyoto en de emissiehandel: Hoe Nederland broeikasgas aanpakt

Argos

Kyoto en de emissiehandel: Hoe Nederland broeikasgas aanpakt

ARGOS: HOE NEDERLAND BROEIKASGAS AANPAKT
Nederland haalt zijn Kyoto-doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen en doet zelfs meer dan dat. Met die boodschap liet het kabinet de afgelopen maanden veelvuldig weten dat het Nederlandse klimaatbeleid op koers ligt. De vraag is of dit optimisme gerechtvaardigd is. Naar aanleiding van recente kritiek van de Europese Commissie op andere lidstaten houdt Argos het Nederlandse klimaatbeleid tegen het licht. Hoe haalt Nederland zijn Kyoto-doelstellingen? En wordt het systeem van handel in CO2-uitstootrechten, de emissiehandel, wel gebruikt waarvoor het is bedoeld?

DEMOCRATIE BRENGEN
Interview met historicus Andre Gerrits naar aanleiding van zijn nieuwe boek Democratie door interventie - De nieuwe white man's burden?. In het boek weegt Gerrits voors en tegens van democratische interventie af. Is democratie echt van buitenaf te beinvloeden? En zo ja, is het altijd wenselijk of is het een ondermijning van de nationale soevereiniteit?

DE BOEKEN
Vandaag bespreekt Sjoerd de Jong:

-Richard Dawkins: God als misvatting. Nieuw Amsterdam , ISBN 90 468 0147 0
-Montesquieu: De geest van de wetten. Boom. isbn: 90 8506 072 9
-Robin Lane Fox: De klassieke wereld. Prometheus/Bert Bakker , isbn: 9035131185