Argos

De foto van De Venlo: stralingsproeven (deel 1)

Argos

De foto van De Venlo: stralingsproeven (deel 1)

“Praat eens met een veteraan”. Dat is het thema van de jaarlijkse Nationale Veteranendag, die vandaag (vrijdag 29 juni) voor de tweede keer in Den Haag wordt georganiseerd. Er wordt stilgestaan bij de inzet van de nog levende Nederlandse oud-militairen, die dienden tijdens de Tweede Wereldoorlog of kort daarna in voormalig Nederlands-Indië, Korea of Nieuw-Guinea. Maar ook is er volop aandacht voor de alsmaar groter wordende groep 'jonge' veteranen, die hebben deelgenomen aan recentere missies in Libanon, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Afghanistan en Irak.
Praten met die veteranen levert duizenden, vaak heel bijzondere verhalen op. Wij vertellen vandaag het opmerkelijke verhaal van een groep veteranen, die staan vereeuwigd op een foto op het dek van de mijnenveger 'Hr. Ms. Venlo'. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog voerden zij op hun schip nucleaire stralingsproeven uit om te onderzoeken of de vloot van de Koninklijke Marine wel afdoende was beschermd tegen radio-actieve fall-out in het geval van een atoomaanval.
Waarom hadden zij geen beschermende kleding aan? Bleef de blootstelling aan straling binnen de normen? Houden de dood en ernstige ziekten van verschillende betrokkenen verband met de nucleaire proeven van toen? Argos en 'De foto van de Venlo'.


De boeken met Aukkje Holtrop, 29 juni 2007

- S.Vestdijk en Henriette van Eyk: Wij zijn van elkaar. De Bezige
Bij. ISBN 9789023422761

- Antonio Forcellino: Michelangelo, een rusteloos leven. Nieuw
Amsterdam/Manteau. ISBN 978904680299 1

- Simon Sebag Montefiore: Stalins jeugdjaren. Nieuw Amsterdam 97890
468 0239 7

- Adrian Goldsworthy: Caesar. Anthos/Manteau. 0789041411402