Argos

Zedenslachtoffers in de kou

Argos

Zedenslachtoffers in de kou

Slachtoffers van een misdrijf verwachten niet alleen dat de politie hen serieus neemt, maar ook dat die voortvarend de opsporing van de dader ter hand neemt. Dat geldt in het bijzonder voor slachtoffers van zedendelicten. Voor hen is de stap om aangifte te doen groot: ze moeten niet alleen zo'n uiterst traumatische ervaring in alle details aan een onbekende politiefunctionaris vertellen, maar ook is de dader vaak een bekende uit familie- of vriendenkring.
Toch springt de politie lang niet overal even zorgvuldig om met het slachtoffer, haar verhaal en het onderzoek. Het maakt zelfs nogal wat uit in welke politieregio je slachtoffer wordt van een zedendelict.
Hoe komt dat? Waarom duurt het zo lang voordat de politie een verdachte hoort? Hoe moet een zedenslachtoffer door de politie worden bejegend? En waarom wordt een succesvol, lokaal project dat zedenslachtoffers automatisch rechtsbijstand geeft, niet landelijk ingevoerd?

Aandacht voor homoseksualiteit op scholen
De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil scholen, dus ook de christelijke en reformatorische, verplichten om aandacht te besteden aan homoseksualiteit om zo bij te dragen aan de maatschappelijke acceptatie. Gesprek met VVD-Kamerlid Ineke Dezentje Hamming.

De Boeken met Aukje Holtrop
- Ida de Ridder: Fine. Levenslang met Elsschot. Athenaeum - Polak&Van Gennep. ISBN: 97890 25363420
- Imre Kertesz: Dossier K. Een onderzoek. De Bezige Bij. ISBN: 97892 3426462
- Evelien Gans: Jaap en Ischa Meijer. Een joodse geschiedenis 1912-1956. Bert Bakker. ISBN: 97890 35130388