Argos

Het privatiseren van het terugkeerbeleid onder minister Verdonk

Argos

Het privatiseren van het terugkeerbeleid onder minister Verdonk

Onder haar bewind keerden talloze uitgeprocedeerde asielzoekers gedwongen terug naar hun land van herkomst. Bijvoorbeeld Somaliërs. Uit documenten die Argos in bezit heeft blijkt dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de IND daarbij jarenlang een particulier bedrijf inschakelde dat Somalische vluchtelingen op een schimmige manier terugbracht. Argos over het privatiseren van het terugkeerbeleid onder minister Verdonk.

10.30 uur - De nieuwe pardonregeling
In het Regeerakkoord staat: 'Om op korte termijn de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet af te wikkelen komt er een regeling in het kader waarvan ambtshalve een verblijfvergunning wordt verleend aan personen die hun eerste asielaanvraag hebben ingediend voor 1 april 2001.' Veel mensen verkeren echter nog steeds in onzekerheid, want hoe gaat het nou precies in z'n werk? Gesprek met INLIA-directeur John van Tilborg.

10.45 Boeken met Sjoerd de Jong

1. Paul Cliteur: Moreel esperanto. De Arbeiderspers.
2. Olivier Roy: De islam en de scheiding van kerk en staat. Van Gennep
3. Wouter oudemans: Echte filosofie. Bert Bakker.
4. David Remnic, "Reporter", de beste stukken uit de New Yorker, Bezige Bij