Argos

Stagnerende innovatie in de zorg, Voedselbanken

Argos

Stagnerende innovatie in de zorg, Voedselbanken

Achterlopende medische Innovatie in Nederland.
Een op de drie mannen boven de 55 heeft last van zijn prostaat. De 57-jarige Frank Vellenga is een van hen. Hij moet dringend aan zijn vergrote prostaat geopereerd worden. Er zijn 3 opties: Een open buikoperatie met een risico op bloedingen en impotentie, een operatie via de plasbuis, die waarschijnlijk geen blijvend resultaat geeft, en een nieuwe operatie met groene laser. Bij die laatste variant mag Vellenga waarschijnlijk dezelfde dag naar huis en zijn de bijwerkingen minimaal. Probleem is alleen dat de ‘Green Light Laser’ in heel Europa beschikbaar is, maar niet in Nederland. En dat is niet de enige innovatieve behandeling waarin Nederland achterloopt.

Argos volgde Vellenga in zijn zoektocht naar de beste behandeling voor zijn aandoening, en onderzoekt waarom innovaties in de gezondheidszorg zo moeilijk ingevoerd worden.


VOEDSELBANKEN
Volgens de werkgroep Arme Kant van Nederland kleven er aan voedselbanken meer bezwaren dan positieve kanten. Volgens de Arme Kant ondermijnen voedselbanken de anti-armoedebeweging en de professionele hulpverlening. Bovendien zouden voedselbanken een te makkelijk alternatief zijn voor mensen die hun weg niet kunnen vinden in de bureaucratie. Een discussie.

BOEKBESPREKING MET SJOERD DE JONG
1. Christiaan Snouck Hurgronje: Mekka. uitg. Atlas , ISBN 9789045013008
2. Abdulwahid van Bommel: Valt er nog wat te lachen met die moslims. uitg. Bulaaq.978 90 5460 143 2
3. Wim Blockmans en Herman Pleij: Plaatsen van herinnering: Nederland van prehistorie tot beeldenstorm. Bert Bakker.ISBN 90 35128567
4. Geert Mak: De brug. Boekenweekgeschenk.Isbn 90 5333 360 6