Argos

Uruzgan

Argos

Uruzgan

Het kabinet besluit naar verwachting dit najaar over de mogelijke verlenging van de missie in Uruzgan. De financiering van de Nederlandse inzet is echter een probleem. De kosten rijzen immers de pan uit, onder meer door de slijtage van het materieel, en zullen veel hoger uitvallen dan de 600 miljoen die het kabinet voor de missie gereserveerd heeft.
Daarom stelt de VVD-fractie in de Tweede Kamer als voorwaarde voor steun aan de verlenging van de missie, dat minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking meebetaalt aan de inzet van de Nederlandse militairen. Maar kan dat wel? Mag het geld van Ontwikkelingssamenwerking, onder meer bedoeld voor armoedebestrijding, worden uitgegeven aan vredesmissies? Daarover in Argos Supplement een debat, met onder meer VVD-Kamerlid Arend-Jan Boekestijn en Paul Hoebink, als universitair hoofddocent Ontwikkelingsstudies verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.