Argos

Medisch Tuchtrecht

Argos

Medisch Tuchtrecht

Artsen die een fout maken bij een behandeling willen geen straf meer van de tuchtrechter, ook als vaststaat dat ze in gebreke zijn gebleven. Dat opmerkelijke voorstel deed de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de Geneeskunst, De KNMG vorige week. Is dat een goed idee? Stefan Heijdendael praat erover met Rieke Righolt, specialist op het gebied van gezondheidsrecht en werkzaam voor Stichting De Ombudsman, Gijs Verkruisen, advocaat en specialist op het gebied van letselschadezaken en Peter Holland, voorzitter van de artsenvereniging KNMG en de bedenker van het plan.

ZWARTWITTE SCHOOL
Als witte en zwarte kinderen bij elkaar in de klas zitten, betekent het niet dat ze automatisch ook positiever over de andere etnische groep gaan denken. Kinderen op gemengde scholen oordelen dus niet gunstiger over elkaar dan kinderen op een homogeen witte of zwarte school. De overheid lijkt er te makkelijk van uit te gaan dat spreiding de etnische verhoudingen bevordert. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, dat oa is uitgevoerd door hoogleraar sociologie, Joep Bakker.